Midland b.v. is gelieerd aan de Bolton Groep. Vanuit deze maatschappij worden diverse objecten verhuurd of verkocht. Op dit moment bestaat de onroerend goed-portefeuille met name uit diverse winkelpanden, kantoorpandenbedrijfsruimten en enkele woningen waarvan het merendeel is gelegen in en rondom Woerden.